عضو کانون سراسری مرغداران گوشتی از استمرار ثبات نرخ مرغ تا ۱۵ اسفند به دلیل تعادل عرضه و تقاضا خبر داد. گسترش نیوز- مرغبرومند چهارآیین عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۵۵۰ تومان …

ادامه مطلب