ضرب الاجل استفاده از بخشودگی مالیاتی به اطلاع واحد های صنفی محترم می رساند: مهلت استفاده از ظرفیت ایجاد شده جهت بهره مندی از بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش که در راستای حمایت از فعالان محترم اقتصادی ایجاد گردیده ، بر اساس ابلاغ اتاق اصناف تهران فقط تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ می باشد. فلذا …

ادامه مطلب