اطلاعیه در خصوص پلمپ واحد های صنفی پت شاپ ها ضمن پیگیری های انجام شده توسط ریاست اتحادیه پرنده و ماهی تهران جناب آقای مهدی یوسفخانی و همچنین مساعدت و خیر اندیشی ریاست محترم اتاق اصناف تهران جناب آقای قاسم نوده فراهانی و ریاست محترم پلیس امنیت تهران بزرگ سرتیپ علی ذوالقدری جهت جلوگیری …

ادامه مطلب